Квалификация на служителите на superuborka

Стандарты клининговых услуг которым клининговая компания superuborka стремится соответствовать!

Качеството на услугите, които получавате, зависи изцяло от това къде нашите служители са преминали обучение и подобряват квалификацията си? С гордост съобщаваме, че някои от нашите служители се обучават от Американския институт за почистване ACI За ACI | Американският институт за почистване (ACI) е основан през 1926 г. и включва над 100 производители на почистващи продукти, произвеждащи над 90% от почистващите продукти в САЩ, неговото научно подразделение за талантливи студенти Наука | Американският институт за почистване (ACI) , Британският институт за почистващи науки Начало - BICSc , отговаря на стандартите за почистване на такива реномирани асоциации като ISSA The ISSA Clean Standards - ISSA, следват новините за развитието на света на детергентите с AISE Home - AISE , както и качеството на нашите услуги в САЩ се контролират от Американския национален институт по стандартизация ANSI - ANSI Home и ние вярваме, че в близко бъдеще ще можем да бъдем признати като сертифициран национален доставчик на услуги MBE Corporate Plus Corporate Plus® - Национален съвет за развитие на доставчиците на малцинства (nmsdc.org), присъден само на компании, способни да изпълняват договори за големи американски компании! Всичко това прави услугите, които ви предоставяме, безупречни!